TJENESTER


 
hay kontor sosiale soner trepanel hay

Faye Interiørarkitekter kan hjelpe deg med interiørarkitekttjenester, prosjektledelse og økonomistyring i byggeprosjektet. Disse tjenestene er alle med på å gi deg et forutsigbart prosjekt.

Les mer om våre tjenester under:

OPPMÅLING
Oppmåling av relevante arealer som basis for tegninger

FASE 0: BEHOVSANALYSE
Behovsanalyse for hvert enkelt areal og funksjoner som ønskes ivaretatt. Kartlegging av rammer og budsjett

FASE 1: NY PLANLØSNING
Ny planløsning og optimalisering av arealene med bakgrunn i behovsanalysen
Møbleringsplan
Tegninger i plan, snitt/oppriss og 3D-illustrasjoner og renderinger etter behov

FASE 2: BELYSNINGSPLAN
Belysningsplan med generell belysning, punktbelysning og stemningsbelysning
Beskrivelse av belysningsarmatur med type lyskilde, fargetemperatur og styrke

FASE 3: INNREDNING, MATERIALER, OVERFLATER OG FARGER
Detalj-innredning for hvert enkelt areal. Spesialdesign av plassbygde møbler og løsninger.
Materialer som gulv, fliser, tapet, tekstiler etc
Overflater og materialer på bygningsmessige elementer og innredning
Farger på vegger og andre overflater
Leveransen inkludere innredninger med produktspesifisering og detaljerte tegninger etter behov
Innhenting av priser og tilbud på produkter og varer 

FASE 4: OPPFØLGING I BYGGEPROSJEKTET
Oppfølging av arbeidene i byggeperioden
Justeringer av tegninger etter behov, for eventuelle tilpasning etter rivningsarbeider
Dialog med håndverkerne ifm løsninger på utfordringer som oppstår underveis
Oppfølging av leveranser for produkter og varer

TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE BEFARING! 

 

 
Et rom burde aldri tillate øyet å bosette seg på ett sted. Det skal smile til deg og skape fantasi.